Gynekologická ambulance
a Centrum onkologické prevence (COP)

Personál ordinace:

MUDr. Pavel Pumpr - Atestace z gynekologie a porodnictví I. a II. stupně,

Osvědčení odborné způsobilosti v oboru gynekologické cytologie,

Funkční licence F 017 - kolposkopická expertíza.

MUDr. Jitka Smrčková - Atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně

MUDr. Andrea Písecká – Atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně

por.as. Vladimíra Hrušková

Spektrum nabízených služeb:

Přístrojové vybavení:

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - České průmyslová zdrav.pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnirta ČR

Adresa:

U Nemocnice 380/III

377 38 J. Hradec,

poliklinika, schodiště B, 2. podlaží,

č. dveří 2.89

Ordinační doba:

Pondělí 08.00 - 12.00
Úterý 11.00 - 16.00
Středa 08.00 - 12.00
Čtvrtek 11.00 - 16.00
Pátek 08.00 - 12.00

Tel.: 384 376 412

Tel.: 732 545 329

GSM: 732 545 329

E:mail: cyto.pumpr@quick.cz

Ordinační doba COP :

individuální, pouze na objednání na Tel.: 384 376 451

Tel.: 703 630 387

Aktuality

Vzhledem k epidemiologické situaci ošetřujeme jen naléhavé případy !!

TĚHOTNÉ: kontaktujte nás telefonicky – zvážíme, zda je Vaše kontrola nutná.

V žádném případě nevstupujte do čekárny, pokud tam již někdo je – v čekárně smí být pouze 1 osoba.

Ostatní čekají na chodbě v předepsaných rozestupech