Laboratoř gynekologické
cytologie

Vedoucí lékař:

MUDr. Pavel Pumpr

Lékař:

MUDr. Jiří Dušek

Vedoucí laborantka:

Jiřina Lepičová

Přístrojové vybavení:

Lékařské mikroskopy:

1. Olympus BX 41 s fotodokum. zařízením: dig. zrcadlovka Olympus E510

+ software - Qphoto Camera 2.3 SW

2. Olympus BX 40 s fotodokum. zařízením: dig. Compact Camera Olympus C-3000

3. Olympus BX 43

Rutinní mikroskopy:

2x Olympus CX 41, 3x Olympus CX31, Olympus CH 30

Barvící automat:

Shandon Varistain Gemini

Montovací automat:

Shandon Clearvue

Výpočetní technika:

server, počítačová síť, software: IntelliPat StudioLaboratoř je doporučena komisí MZČR pro screening karcinomu děložního hrdla a v r. 2013 splnila podminky Auditu II NASKL.

Adresa:

U Nemocnice 380/III

Poliklinika, 1. podl.

377 38 J. Hradec


Tel.: 703 630 387

384 376 448

384 376 451


E:mail: cyto.pumpr@quick.cz